Kørsel til genoptræning

Kørsel til genoptræning

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet. I nogle tilfælde har du dog mulighed for fri transport eller for at få betalt dine udgifter til transport.

Transport med HB-Care

Du kan få transport til og fra træningsstedet, hvis du på grund af helbredsproblemer ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Det er terapeuten på træningsstedet, der vurderer, om du kan benytte offentlige transportmidler. Efter aftale med dig bestiller terapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre personer.

Transport til genoptræning foregår med HB-Care

Betalte udgifter til transport

Hvis du ikke får fri transport, har du ret til at få dine transportudgifter betalt, hvis:

  • du er pensionist, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 25,00 kr.
  • du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og udgifterne til transport til og fra træningsstedet med det billigste, forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 60,00 kr.
     

Transport ved frit valg

Hvis du har valgt et træningssted i en anden kommune, betaler Esbjerg Kommune udgifterne til transport svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du modtog genoptræning på det træningssted, som kommunen har henvist til.

Sådan søger du om at få dine transportudgifter betalt

Bed om en køreseddel på det sted, hvor du træner. Udfyld køresedlen, og aflever den på træningsstedet. Du får dine transportudgifter udbetalt, når du har afsluttet dit genoptræningsforløb.