Studerende

Studerende

Studerende

Genoptræningen i Esbjerg Kommune er praktiksted for fysioterapeutstuderende. I de forskellige kliniske uddannelsesperioder er den fysioterapeutstuderende fast tilknyttet en klinisk underviser, som er en erfaren fysioterapeut, som også har en videreuddannelse som klinisk underviser. Denne varetager den daglige undervisning, vejledning, koordinering samt vejledningssamtaler og sikrer at den fysioterapeutiske træning er faglig forsvarlig.

De studerende skal flere gange i deres uddannelse i praktik på en fysioterapeutisk arbejdsplads. I det tidlige forløb af deres uddannelse observerer de mest og skal øve sig i undersøgelse og kommunikation. Senere i uddannelsesforløbet skal de lære at planlægge og udføre et genoptræningsforløb. Dette betyder, at man som borger kan modtage genoptræning af fysioterapeutstuderende med kyndig supervision af den kliniske underviser.