Træningsforløbet

Træningsforløbet

Træningsforløbet

Terapeuten vurderer, hvilke træningsmetoder der er bedst egnede. Afhængigt af din diagnose vil du blive tilbudt enten individuel træning eller holdtræning.

Du og din terapeut vil i samarbejde sætte mål for træningen. Målene bruges til at vurdere fremskridt i løbet af genoptræningen.

Vi forventer, at du kommer til tiden og melder afbud senest dagen før kl. 10.00, hvis det er nødvendigt. Udebliver du - enten ved for sent afbud eller manglende afbud - medfører det som udgangspunkt, at din træning afsluttes hos os.

Hvor længe varer genoptræningen?

Genoptræningen er tidsbegrænset. Træningsperioden tilpasses ud fra faglige standarder og en individuel vurdering, som den ansvarlige terapeut tager undervejs i din genoptræning.

Formålet med genoptræning er, at

  • du på sigt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne
  • du bliver selvstændig i din træning, så du selv kan fortsætte træning efter endt forløb