Henvist til genoptræning

Indkaldelsen

Genoptræning

Genoptræning er et tilbud til dig, som har fået en genoptræningsplan fra et sygehus.

Du har ret til genoptræning, hvis du efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Du kan også have et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter besøg på eksempelvis ambulatorium og skadestue.