Baggrund

Baggrund

Genoptræningen foregår primært på genoptræningscentrene i Esbjerg, Ribe og Bramming. For specifikke målgrupper tilbydes hjemmetræning eller træning på nærmeste plejecenter.

Genoptræning - en kommunal opgave siden 2007

Siden 2007, hvor kommunalreformen og sundhedsloven kom, har kommunerne fået ansvaret for forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til borgernes sundhed. Det betyder, at hvor genoptræning tidligere var en opgave for sygehusene, er det nu blevet en kommunal opgave.

Esbjerg Kommune har siden 2007 således varetaget alle almene ambulante genoptræningsopgaver efter sygehusindlæggelse efter sundhedsloven § 140.